Chính sách thanh toán

1. Thanh toán

tour79.vn có nhiều phương thức thanh toán để thuận tiện cho Khách hàng khi đặt dịch vụ, Khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn phương thức phù hợp:

Chuyển khoản qua ngân hàng: Sau khi đặt hàng, Khách hàng chuyển khoản số tiền đơn hàng vào tài khoản của tour79.vn tại các hệ thống ngân hàng.
Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa: Khách hàng sử dụng thẻ ATM nội địa để thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế: Khách hàng sử dụng thẻ Visa/ Master Card/ JCB để thanh toán.

2. Xác nhận thông tin đặt dịch vụ

Thông tin đặt dịch vụ được xác nhận thể hiện trong email xác nhận (đặt phòng, combo, vé máy bay, …) được gởi từ tour79.vn đến email Quý Khách đã đăng ký tại thời điểm đặt phòng với tour79.vn và trên hệ thống tour79.vn (bao gồm website và ứng dụng tour79.vn). Đây là cơ sở xác định các dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Trường hợp Quý Khách thực hiện thanh toán trễ hơn hạn thanh toán được thông báo từ tour79.vn qua email, website, ứng dụng, việc đặt dịch vụ của Quý khách sẽ không còn hiệu lực.

Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ thông tin đặt phòng nào cho đến khi quý khách nhận được email xác nhận lần cuối.

Khi thực hiện đặt dịch vụ và thanh toán, xem như Quý Khách đã đồng ý các điều kiện, điều khoản, chính sách áp dụng của tour79.vn và nhà cung cấp.