Thông tin chủ sở hữu

Tên công ty: Công Ty TNHH TM – DV – Du Lịch Nha Trang 79

Tên chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thu Nhiên

Địa chỉ: Tổ 5, thông Phú Vinh, xã Vĩnh Thạch, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0976919491

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4201681797

Nơi cấp: Do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Khánh Hòa